Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Eroplán

Eroplán Close

Stavba inspirovaná duchem valašské krajiny. V její struktuře se projevuje vliv různých lidových řemesel jako práce se dřevem, způsobem překrývání dřevěných prvků na plastických plochách a proutkařské řemeslo na dřevěných ohýbaných sněhozábranách, a taktéž  drátenické řemeslo v podobě lustrů a podhledů. Svou siluetou hmota sálu reaguje na okolní hornatou krajinu a snaží se kultivovat již zrealizovanou stavbu hotelu k níž je přistavěna.

Kongresový sál v Rožnově pod Radhoštěm
občanská stavba

studie 2007
realizace 2008–2009

Eroplán
Eroplán
Eroplán
Eroplán
Eroplán
Eroplán