Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Knihovna TUL

Knihovna TUL Close

Architektonické řešení vychází ze situace, kdy je rekonstruován čtyřpodlažní stávající objekt, kterému je ponechán jeho průmyslový charakter. Naplní se tak ideová představa o knihovně pro technickou univerzitu. Tato je chápána jako výkladní skříň celé univerzity, jako zdroj všech vědomostí tištěných na papíře. Architektonické řešení je vytvořeno tak, aby nebylo na překážku bezkoliznímu provozu. Drobnými architektonickými úpravami je pak v průčelí dosaženo větší monumentality celého objektu

Liberec
univerzitní knihovna

studie 2014
projekt 2015

Knihovna TUL
Knihovna TUL