Fránek Architects

Fránek Architects

how to switch from rybelsus to ozempic

VI. energetická ústředna Vítkovice

VI. energetická ústředna Vítkovice Close

Architektura historické budovy VI. ústředny je daná. Základním rysem ochrany objektu je zachování toku medií a technologických strojů – dvou mohutných dmychadel. Dále budovy, jako obalu na tuto technologii. Základní ideou návrhu bylo vyčistění 2.NP od všech rušivých momentů vyjma vyhlídkové plošiny a k ní vedoucího výtahu a schodiště. Celá plocha tohoto podlaží tak působí jako jednolitá, v povrchové úpravě leštěného betonu se vsypem a tím jako čistý podklad pro dmychadla. Lesklá plocha pak odráží horní část budovy s okny, podporuje chrámovou atmosféru prostoru.

Ostrava-Vítkovice
rekonstrukce

studie 2010
projekt 2010
realizace 2010-2012

VI. energetická ústředna Vítkovice
VI. energetická ústředna Vítkovice
VI. energetická ústředna Vítkovice
VI. energetická ústředna Vítkovice
VI. energetická ústředna Vítkovice
VI. energetická ústředna Vítkovice
VI. energetická ústředna Vítkovice