Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Vila Konopiště Resort

Vila Konopiště Resort Close

Snažím se najít odpověď na otázku, která mne na nějaký čas zaměstnala: Proč mimořádné bydlení se vším nadstandardem a luxusem? Mou odpovědí je: protože duchovní hodnota moderního člověka se zobrazí právě v jeho obydlí, v tom jak skromně dokáže využít to maximum, co mu zběsilost, ruch a chaos dnešního světa nabízí.
Řešení vidím ve zcela sofistikovaném, promyšleném a technicky dokonalém, avšak minimalistickém prostoru s úsporným provozem. Takovéto řešení nevylučuje určitou noblesu a hierarchizaci jednotlivých funkčních částí domu. A navíc umožňuje otisk individuality klienta díky své univerzalitě.

Konopiště
rodinný dům

studie 2009

Vila Konopiště Resort
Vila Konopiště Resort
Vila Konopiště Resort
Vila Konopiště Resort