Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Bytový dům U Milosrdných v Praze

Bytový dům U Milosrdných v Praze Close

Objekt bytového domu U Milosrdných se svou architekturou snaží přiblížit pražským reáliím obecně v kontextu jednak širokého vnímání ducha Prahy tak i lokální inspirací blízkého okolí. Inspirace textilem a tkaninami pražské historie je patrná nejen v konceptu celého výrazu budovy tak i v detailech. Jde o zvlněné, texturami pojaté fasády důsledně metricky členěné vroubkováním. Tato textilní tématika v Praze tak často patrná byla vždy součástí historie, ale v soudobé architektuře je nepřipomenuta. Čeká tedy v tomto případě na své znovuobjevení.
Celkové členění objektu požadované památkáři bylo členění vertikální dle původní parcelace. Dále členění horizontální dle tradičního dělení na parter, dolní část domu a střešní krajinu. Takto „prořezaný“ dům vyvolává dojem menších hmot podobné jako prádlo visící na šňůrách nějakého historického dvorku. Pravidelné osazení fasád stejnými okny a lodžiemi tento vjem ještě zvyšuje. Toto vlnění se pak přenáší ještě do tvaru okenních ostění a textilních screenových rolet.
Celá tato architektonická struktura je protkaná zlatými detaily jako vše v Praze.

Praha
bytový dům

studie 2018
projekt 2018 – 2020

Bytový dům U Milosrdných v Praze
Bytový dům U Milosrdných v Praze
Bytový dům U Milosrdných v Praze
Bytový dům U Milosrdných v Praze
Bytový dům U Milosrdných v Praze
Bytový dům U Milosrdných v Praze
Bytový dům U Milosrdných v Praze