Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Radnice v Dukovanech

Radnice v Dukovanech Close

Studie řeší přemístění radnice obce Dukovany ze stávající nevyhovující budovy do nových reprezentativních prostor, pro nové sídlo radnice byla vybrána ne příliš využitá budova místní Jednoty ve středu návsi, strategicky umístěný objekt z 80. let.
Původní stavba je staticky vyhovující, bez konstrukčních vad, je jen vybydlená, v minulosti ne příliš udržovaná.
V případě rekonstrukce se bude jednat o běžnou rekonstrukci z tradičních materiálů s důrazem na trvanlivost, snadnou udržovatelnost a rozumnou cenovou relaci, tak aby budova působila pravdivě a měla kvalitní architektonický detail.
Objekt je přiměřený měřítkem, přesto jsou zvolené formy reprezentativní tak, aby odpovídaly významu obce Dukovany.
Archetypální rozvržení hmot známé z historie architektury je zde použito tak, aby byla budova z dálky odpovídajícím poutačem své funkce, z blízka však působila elegantně a střídmě.

Dukovany
radnice

studie 2017
projekt 2018-2020

Radnice v Dukovanech
Radnice v Dukovanech
Radnice v Dukovanech