Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Staré ředitelství Vítkovice

Staré ředitelství Vítkovice Close

Objekt bude sloužit převážně k účelu administrativy, dále pak pro účely umístění testovacího a předváděcího centra hydraulických strojů. Křídlo pošty je součástí celého areálu Starého ředitelství Vítkovic a jako takové je jednoznačně urbanisticky definováno. Řešený objekt je rekonstrukcí, téměř citací původního stavu, je vybaveno architekturou doby svého vzniku v novodobé výstroji. To respektuje i celkové nové řešení povrchů, kdy jsou fasády po zateplení ponechány v klasické omítce. Nově pojaté výplně otvorů jsou přizpůsobeny celkovému řešení. Původní členění oken je zachováno.

Ostrava
rekonstrukce

studie 2009
projekt 2009–2010

Staré ředitelství Vítkovice