Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Rodinný dům v Krkonoších

Rodinný dům v Krkonoších Close

Zpracování projektu řeší otázku tohoto domu filosoficky, kde je navrženo ideové spojení člověka s přírodou, souznění funkcí a podstaty přírodního člověka, rozhodnutého s tímto rámcem koexistovat, žít v něm soudobým životem a pečovat o něj. Pomáhá naplňovat jeho životní přesvědčení. Stavbu tvoří zatím jeden objekt téměř kopírující stavební půdorys zdemolovaného domu. A to ve zcela volné přírodě Krkonoš vzdálené od civilizace. Objekt je osazen do svažitého terénu tak, že 1. podzemní podlaží je ze severovýchodní strany zcela pod terénem. Hlavní vstup je umístěn v 1. nadzemním podlaží, a to ze severovýchodní strany objektu, v tomto podlaží je hlavní obytná část s kuchyní a jednou ložnicí s hygienickým zázemím a pracovnou. Vstup do budovy je též možný v podzemním podlaží z jihozápadní strany. V podzemním podlaží jsou zbývající 3 ložnice s hygienickým zázemím, prádelna a technická místnost. V podkroví je umístěna knihovna a meditační místnost. Jednotlivá podlaží jsou propojena točitým schodištěm. Architektonické řešení je vytvořeno tak, aby nebylo na překážku bezkoliznímu provozu. Tedy jednoduše, čistě. Objekt je tradičně zděný, celý včetně střechy obložen modřínovými latěmi. Okna jsou taktéž z modřínu, z exteriéru bezrámová s přelepeným sklem.
V budoucnu bude tento objekt doplněn druhým, který jako skleník, coby zásobárna čerstvou zeleninou, bude v podnoži obsahovat zázemí a technické zařízení k “zero energy” řešení tohoto bohulibého záměru.

Krkonoše
rodinný dům

studie 2016
projekt 2016
realizace 2017-2018

Rodinný dům v Krkonoších
Rodinný dům v Krkonoších
Rodinný dům v Krkonoších
Rodinný dům v Krkonoších
Rodinný dům v Krkonoších
Rodinný dům v Krkonoších
Rodinný dům v Krkonoších
Rodinný dům v Krkonoších
Rodinný dům v Krkonoších
Rodinný dům v Krkonoších