Fránek Architects

Fránek Architects

https://franekarchitects.cz/en/calories-in-vs-calories-out-weight-loss/

Vila v Praze

Vila v Praze Close

Stopa objektu sleduje obě uliční čáry přilehlých hranic pozemku – parcely. Asi o 3,5 m je stavba zvětšena jedním směrem do zahrady oproti původnímu domu.
Druhé podlaží je tvořenou zvlněnou stuhou zdí a zábradlí, která tvoří nejvýraznější prvek celé stavby i její střešní krajinu. Navržená stavba je o 2 metry nižší než stavba původní, která je kvůli špatnému technickému stavu navržena k demolici.
Materiálově je stavba řešena z pohledového betonu, doplněného prosklenými plochami. Stejně jako u stavby původní počítá návrh s intenzivní vzrostlou zelení na celém pozemku i s popínavou zelení na vlastní stavbě.
Oplocení je železné žárově zinkované na soklu z pohledového betonu.
Architektura navrhované stavby vychází z tradice architektur pražských vil nejvýraznějších období – baroka, secese, funkcionalismu. Její forma odpovídá soudobým tendencím výtvarného jazyka. Z dálkových pohledů je zvlněná střešní krajina navrhované stavby příznivá pro svou jemnou siluetu. Nevytváří tak přísnou geometrii, ale poeticky doplňuje „pražskou romantickou vedutu“ (Christian Norberg Schulz, Genius loci).

Praha
vila

studie 2019
projekt 2020

Vila v Praze
Vila v Praze
Vila v Praze
Vila v Praze
Vila v Praze
Vila v Praze
Vila v Praze
Vila v Praze
Vila v Praze
Vila v Praze