Fránek Architects

Fránek Architects

Menu

Výstavní pavilonek Vítkovice

Výstavní pavilonek Vítkovice Close

Tento objekt tvoří součást národní kulturní památky “Dolu Hlubina a vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě”. Jedná se o nejstarší dochovaný výstavní pavilonek na našem území s unikátní litinovou konstrukcí, který se až do roku 2007 skoro ztrácel v západní části monumentálního železářského komplexu. Nové umístění pavilonku bylo zvoleno na ose vítkovického empírového zámku v obnovené části zahrady. Před novým osazením pavilonku došlo k náročné, plné obnově litinových prvků. Plné výplně tvoří kamenné desky Onyx s prosvítajícím efektem. Pavilonek je využíván jako vědecké, vzdělávací a společenské centrum.

Ostrava
drobná architektura

studie 2007
projekt 2007–2009
realizace 2010

Výstavní pavilonek Vítkovice
Výstavní pavilonek Vítkovice
Výstavní pavilonek Vítkovice